top of page
mahkeme

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk

Hizmet Tespit Davaları, Kıdem ve İhbar Tazminatı, İşçilik Ücret Alacağı, İşe İade Davaları, İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Maddi Ve Manevi Tazminat, İşçi Alma Ve İşten Çıkarma, Sigorta Başlangıç Tespiti Davaları, Maluliyet/Yaşlılık/Ölüm Sigortası İle İlgili Davalar, 

KVKK Danışmanlığı

Firmaların KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini tespit ve analiz, Firmalar için denetim hizmeti, Firmalar için gizlilik politikası, çerez politikası, siber güvenlik politikası ve buna benzer metinlerin hazırlanması, KVKK kapsamında yaşanan hak ihlallerinde ceza ve idari davaların yürütülmesi, Gizlilik sözleşmelerinin düzenlenmesi

Aile Hukuku

Çekişmeli Boşanma Davası, ​Anlaşmalı Boşanma Davası, Nafaka Davası, Evlilik Birliğinin Sona Ermesinden Dolayı Eşya Alacağı Davası, Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası, Velayet Davası, Babalık ve Soybağının Reddi Davaları, Tenfiz Davası, Evlat Edinme Davası, Evlenme İşleminin İptali veya Yokluğuna İlişkin Davalar

Ceza Hukuku

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda avukat desteği

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Kira Bedeli Tespit Davası, Tahliye Davası, Kira Alacaklarının Takibi, Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması, Kira Bedelinin Uyarlanması Davası, Tapu İşlemleri, Gayrimenkul Alım Satımdan Doğan Davalar

bottom of page